Privacy

Privacy

PERSOONLIJKE GEGEVENS - WAT IS HET?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR").

WIE ZIJN WIJ?

KINK is de gegevenscontroller (contactgegevens hieronder). Dit betekent KINK  beslist hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

HOE VERWERKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

KINK voldoet aan haar verplichtingen onder de "AVG" door persoonlijke gegevens bij te werken; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen onnodige gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

KINK werkt voor bovenstaand samen met (technische) partners met wie KINK een Verwerkersovereenkomst sluit. Deze partijen staan onder artikel 8 genoemd. 

We gebruiken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

• (Leden)administratie beheren;

• Om onze (openbare) evenementen te beheren;

• Om onze werknemers en ingehuurd personeel te beheren;

• Om onze eigen accounts en (sales)records te onderhouden;

• Om te informeren over nieuws, evenementen, activiteiten en services die bij KINK worden uitgevoerd; via onze eigen kanalen en kanalen van derden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend social media.

• Om samen te werken met fans tijdens onze activiteiten, zoals het gebruik van berichten in de ether en online.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR HET WERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 • Expliciete toestemming van de betrokkene, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van nieuws, evenementen, activiteiten en diensten van KINK.
 • Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen met betrekking tot werkgelegenheid, sociale zekerheid of socialezekerheidsrecht;
 • We leggen meer gedetailleerd de reden uit om hier gegevens te verkrijgen uit onder het kopje doelmatigheid en gegevensverwerking. 

DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gedeeld met andere leveranciers - onder een afgesloten Verwerkersovereenkomst - om onze diensten te kunne uitvoeren of doeleinden die verband houden met onze diensten. We zullen gegevens alleen met je toestemming delen met derden buiten deze doeleinden. 

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren de gegevens in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet in de algemene voorschriften voor gegevensbescherming. We voloen aan de beperkte opslag periode van 2 jaar na het laatste contact of een langere periode wanneer dit wettelijk vereist is. 

RECHTEN EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tenzij een vrijstelling op de grond van de AVG van toepassing is, heb je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Deze rechten vind je onder het kopje 'recht op correctie, portatie en/of verwijdering'. 

PRIOR SYSTEMS EN TOOL

Om je persoonlijke gegevens te verzamen, verwerken en opslaan, gebruiken wij deze partners en systemen. 

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Facebook Connect
 • Google Adsense
 • Firebeat (App)
 • Triton Digital 
 • Prepr
 • ABC Manager
 • ABC Voting
 • Chartable (podcast)
 • KINKSTORE (merchandise)
 • MailChimp
 • MailerLite
 • AWS

CONTACTGEGEVENS

Om alle relevante rechten- en klachtenaanvragen uit te oefenen kun je in eerste instantie contact opnemen met de KINK-beheerder via e-mail GDPR@kink.nl of op het kantoor van de gegevensbeheerder, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum. 

DOELMATIGHEID GEGEVENSVERWERKING

Personen die eerder KINK optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om de doelmatigheid van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen waarvoor gegevens ingezet worden. 

KINK verzamelt en verwerkt de volgende gegevens voor onderstaande doelmatigheid:

Naam: voor het persoonlijk maken van communicatie
Adres: voor het toesturen van diensten of gewonnen prijzen
Postcode: voor het toesturen van diensten of gewonnen prijzen
Woonplaats & land: voor het toesturen van diensten of gewonnen prijzen
Geslacht: voor het aanbieden van gepaste content en aanbiedingen
Leeftijd & geboortedatum: voor het controleren en toepassen van wettelijk bepaalde regels als toegang, deelname aan acties, toegang tot onze events.
Muziek interesses: voor het doen van aanbevelingen en het programmeren van onze programma's
E-mail: voor het versturen van aanbiedingen, tickets en nieuwsbrieven.
Telefoonnummer: voor het terugbellen voor winacties of het versturen van notificaties
Kledingmaat: voor het aanbieden van KINK-merchandise zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend t-shirts.

De hier weergeven verklaringen zijn slechts voorbeelden. 

Volgens de AVG is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden, tenzij er een itzondering op van toeassing is (art. 9 AVG).  Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religeuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. KINK verklaart gegevens die onder bijzonder vallen niet te verwerken. 

(https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/gegevensbescherming-en-de-avg/verwerken-van-persoonsgegevens/)

Vragen over doelmatigheid van je gegevens? Mail gdpr@kink.nl.

RECHT OP CORRECTIE, PORTATIE EN/OF VERWIJDERING

Personen die eerder de KINK optin hebben geaccepteerd hebben middels de AVG het recht om correctie en/of portatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat personen mogen vragen gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te porteren of af te schermen. 

Dit kan als persoonsgegevens aantoonbaar feitelijk onjuist, onvolledig zjin of niet ter zake doen voor het doel waarvoor KINK ze heeft verzameld of in strijd met de wet worden gebruikt. Ook bij het overstappen naar een andere gelijke dienstverlener kan eigen persoonsdata opgevraagd worden voor portatie. 

Een verzoek kan ingeziend worden via gdpr@kink.nl met duidelijke vermelding van naam, adres, datum en wijze van registratie en via welk kanaal dat heeft plaats gevonden plus de reden van het verzoek tot verwijdering of aanpassing. KINK zal binnen 4 weken reageren op het verzoek. 

VERZOEK TOT INZAGE VAN PERSOONSGEGEVENS

Voordat KINK je inzageverzoek in behandeling neemt, zal KINK controleren wie je bent. KINK kan vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen. 

Antwoord op inzageverzoek:

KINK kan op vreschillende manieren voldoen aan je inzageverzoek. Het overzicht van gegevens dat krijgt bestaat in ieder geval uit:

 • het doel waarvoor KINK gegevens gebruikt
 • welke soorten gegevens KINK voor dit doel gebruikt
 • welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen
 • hoe KINK aan de gegevens is gekomen.

Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens is op te vragen via gdpr@kink.nl

KINK is verplicht om binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek. 

Luister ꓘ-ROCK

Nieuwsbrief

Volg ꓘ-ROCK